Towary wysyłamy w ciągu 24 godzin od zaksięgowania opłaty za zamówienie, lub wybrania płatności przy odbiorze.W przypadku chęci płatności przy odbiorze, prosimy wybrać przesyłkę pobraniową i na ostatniej stronie zaznaczyć płatność przy odbiorze. W przypadku wybrania innej przesyłki i wybrania opcji płatności przy odbiorze nie będzie ona honorowana, a przesyłka zostanie wysłana zgodnie z poniższym cennikiem pocztą polską.Dane do przelewu za zamówienia:

Paula Pawlak

ul. Tetmajera 3/24

12-100 Szczytno

87 1160 2202 0000 0002 3142 5912W tytule przelewu zawsze podawaj numer zamówiania co znacznie przyśpieszy proces realizacji zamówienia. W przypadku pytań odnośnie realizacji zamówień oraz produktów zapraszamy do kontaktu z nami - KLIK.PrzewoźnikPrzewidywany czas dostawy*Koszt
1 - 2 dni robocze8,00 zł
Paczkomaty - Pobranie. 1 - 2 dni robocze13,00 zł
Przesyłka priorytetowa - 2 dni robocze9,00 zł
Przesyłka priorytetowa pobraniowa - 2 dni robocze14,00 zł
Kurier DPD - 1 dzień roboczy13,50 zł

* Czas dostawy liczony od momentu nadania paczki u przewoźnika. Za opóźnienia przewoźnika mazidelka.pl nie bierze odpowiedzialności.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

mazidelka.pl

obowiązujący od 25.12.2014r.

§1

Określenie Sprzedawcy

1. Właścicielem Sklepu jest:

EkoPiekno Paula Pawlak

z siedzibą w 12-100 Szczytnie przy ul. Tetmajera 3/24

NIP: 7451801763

REGON: 281461708

Tel. 784 977 483

E-mail: sklep@mazidelka.pl

§2

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na

podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§3

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta/formularz);

e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu;

telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie

internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o

dostępności danego produktu w magazynie i o kolejnych etapach realizacji zamówienia. Dodatkowo

może się również zdarzyć, że Pracownik Sklepu będzie kontaktować się telefonicznie w razie

jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację

Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na

podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia i określającej

dostępność artykułu. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub

żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i

rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze

w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy,

elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu

cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy

sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link

potwierdzający znajdujący się na stronie podsumowującej Zamówienie.

6. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od

momentu, w którym środki za zamówienia Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym

Sklepu.

7. W przypadku wyboru formy płatności przy odbiorze termin realizacji zamówienia będzie liczony od

momentu odnotowania potwierdzonego przez Klienta zamówienia w Sklepie.

§4

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności:

płatność przy odbiorze (pobranie),

płatność przelewem (przedpłata),

płatność za pośrednictwem DotPay (elektroniczna).

2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, płatność powinna być dokonana w ciągu 8 dni

roboczych na konto bankowe wskazane w wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie.

§5

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych - Poczty Polskiej i firmy InPost

Paczkomaty Sp. z o.o. - lub udostępnia do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej (płatność elektroniczna) termin realizacji

zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż określony w pkt. 2, termin wysyłki wydłuża się o okres

pomiędzy złożeniem zamówienia a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. W przypadku wysyłki towaru za pośrednictwem firmy InPost Paczkomaty Sp. z o.o. Klient musi

zaakceptować regulamin świadczenia usług firmy InPost Paczkomaty Sp. z o.o. dostępny w

podsumowaniu zamówienia.

§6

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar

wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Klient. Adres, pod który Klient winien odesłać

towar:

EkoPiekno Paula Pawlak

ul. Tetmajera 3/24

12-100 Szczytno

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu

towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź

usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. W przypadku wdania się w spór ze Sklepem w związku z obsługą reklamacji towaru Klient ma

możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z

umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu

Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu,

obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od

umowy bez podawania przyczyny.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia

towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie

oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi

załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do

regulaminu) bądź drogą mailową na adres: sklep@mazidelka.pl.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy

na swój koszt.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien

wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku

płatności kartą płatniczą zwrot środków może być wykonany na kartę.

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w poniższych przypadkach:

gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według

specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

gdy przedmiotem umowy sprzedaży są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu;

gdy przedmiotem umowy jest wykonanie usługi i została ona w pełni wykonana.

§8

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w

celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo -

promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (newsletter).

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania

ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

§9

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej

Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w

zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w

ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca

upływu okresu wskazanego w ust. 5.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

sklep mazidelka.pl Paula Pawlak

ul. Tetmajera 3/24

12-100 Szczytno

sklep@mazidelka.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy

następujących rzeczy:_____________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________ FORMULARZ REKLAMACYJNY

EkoPiekno Paula Pawlak

ul. Tetmajera 3/24

12-100 Szczytno

sklep@mazidelka.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących

produktach:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________ ___

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________ ___

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________ __

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________Realizacja: pressup.pl

Google+